Psykologisk egenvård

Ett utvecklingsprojekt som genomförs i samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm, på uppdrag av Socialdepartementet.

Atopiskt eksem

Många som har atopiskt eksem beskriver besvär som går utöver sin vanliga egenvård, kopplat till känslomässiga problem och besvär av klåda och kliande. Detta program för psykologisk egenvård syftar till att ge dig verktyg att hantera dessa utmaningar. Programmet består av texter och övningar baserade på kognitiv beteendeterapi och som görs på egen hand. Det fungerar direkt i din dators eller mobiltelefons webbläsare.

Genomförbarhetsstudien är nu avslutad och resultaten analyseras. Publicerade resultat kommer senare att presenteras här på hemsidan. Du kan nu göra en intresseanmälan till nästa kommande studie på följande länk:

Stipendium till Dorian Kern

Leg. psykolog och doktorand Dorian Kern får stipendium från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för att göra en egenvårdsversion av ett tidigare KBT-program för atopiskt eksem.

Typ 1 diabetes

Egenvård är viktigt vid typ 1 diabetes. Detta program för psykologisk egenvård syftar till att hjälpa dig att hantera känslomässiga och praktiska utmaningar med din diabetes. Programmet består av texter och övningar baserade på kognitiv beteendeterapi och som görs på egen hand. Det fungerar direkt i din dators eller mobiltelefons webbläsare.

Studien är nu avslutad och resultaten analyseras. Publicerade resultat kommer senare att presenteras här på hemsidan.

Problemlösning i psykiatrin

Personer med depression och ångest som söker hjälp i den reguljära psykiatrin får ofta vara på väntlista innan de får sin ordinarie behandling. I den här studien undersökte vi om personer som väntar på ordinarie psykiatrisk behandling kan ha nytta av ett digitalt problemlösningsverktyg medan de väntar. 

Studien är nu avslutad och resultaten analyseras. Publicerade resultat kommer senare att presenteras här på hemsidan.

Problemlösning under pandemin

Många upplever praktiska och känslomässiga problem under Covid-19-pandemin. I denna studie undersöktes två versioner av ett digitalt problemlösningsverktyg inriktat på problem relaterade till pandemin eller restriktioner på grund av pandemin. Ett nyutvecklat gränssnitt optimerad för användarvänlighet jämfördes mot ett enklare gränssnitt som använts länge inom reguljär vård. 

Studien är nu avslutad och resultaten analyseras. En första studie är publicerad. I studien undersöker vi hur ett optimerat gränssnitt för egenvård kan påverka engagemang i en intervention.

Egenvård för nya alkoholvanor

Att förändra sina alkoholvanor kan ibland vara svårt. Vi har nu testat ett digitalt egenvårdsprogram som har skapats för att hjälpa dig att på ett strukturerat sätt skaffa nya alkoholvanor. Att förändra hur man dricker kan ha en positiv inverkan på kroppslig och psykisk hälsa, sömnen och relationer. I programmet får du på ett strukturerat sätt på egen hand sätta mål och följa upp hur det går för dig under åtta veckor. Anmälan är nu stängd för denna studie. Resultat från studien kommer senare att presenteras här på sidan.