Psykologisk egenvÄrd

Psykologisk egenvård

Ett utvecklingsprojekt som genomförs i samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm, på uppdrag av Socialdepartementet.

Individanpassad egenvård

Känner du dig nedstämd eller har ångest?

Då kan du få hjälp via internet. Vi undersöker just nu om ett digitalt egenvårdsprogram kan hjälpa personer över 18 år som lider av nedstämdhet och/eller ångest. Det digitala programmet i studien ger dig vägledning till att lösa känslomässiga och praktiska problem på egen hand. Deltagare från hela landet är välkomna att anmäla sig till studien.

Egenvård för nya alkoholvanor

Att förändra sina alkoholvanor kan ibland vara svårt. Vi har nu testat ett digitalt egenvårdsprogram som har skapats för att hjälpa dig att på ett strukturerat sätt skaffa nya alkoholvanor. Att förändra hur man dricker kan ha en positiv inverkan på kroppslig och psykisk hälsa, sömnen och relationer. I programmet får du på ett strukturerat sätt på egen hand sätta mål och följa upp hur det går för dig under åtta veckor. Anmälan är nu stängd för denna studie. Resultat från studien kommer senare att presenteras här på sidan.

Insomni

Insomni kallas sömnproblem där man har svårt att somna eller att bibehålla sömnen under natten, och den dåliga sömnen leder till påverkan under dagen. Ett egenvårdsverktyg som baserades på att deltagarna sätter ett sömnfönster och regelbundet följer upp sin sömn under en månads tid har testats i en mindre studie. Deltagarna använde sömnverktyget i hög grad och sov bättre upp till tre månader efteråt. Studien är publicerad i tidskrift.

Atopiskt eksem

Atopiskt eksem kan påverka livskvalitet. Nyligen har psykologisk behandling via internet visat sig kunna minska symtom hos personer med atopiskt eksem. I en preliminär studie har vi utvecklat en egenvårdsversion av denna behandling. Egenvårdsprogrammet användes i hög grad av deltagarna och hade preliminärt jämförbara effekter med det tidigare mer omfattande programmet.

Problemlösning i psykiatrin

Personer med depression och ångest som söker hjälp i den reguljära psykiatrin får ofta vara på väntlista innan de får sin ordinarie behandling. I den här studien undersökte vi om personer som väntar på ordinarie psykiatrisk behandling kan ha nytta av ett digitalt problemlösningsverktyg medan de väntar. Många av deltagarna uppskattade att använda verktyget som bör utvärderas vidare i större studier i framtiden.

Studien är nu avslutad och publicerad i tidskrift.

Problemlösning under pandemin

Många upplever praktiska och känslomässiga problem under Covid-19-pandemin. I denna studie undersöktes två versioner av ett digitalt problemlösningsverktyg inriktat på problem relaterade till pandemin eller restriktioner på grund av pandemin. Ett nyutvecklat gränssnitt optimerad för användarvänlighet jämfördes mot ett enklare gränssnitt som använts länge inom reguljär vård. 

Studien är nu avslutad och resultaten analyseras. En första studie är publicerad. I studien undersöker vi hur ett optimerat gränssnitt för egenvård kan påverka engagemang i en intervention.

Typ 1 diabetes

Egenvård är viktigt vid typ 1 diabetes. Detta program för psykologisk egenvård syftar till att hjälpa dig att hantera känslomässiga och praktiska utmaningar med din diabetes. Programmet består av texter och övningar baserade på kognitiv beteendeterapi och som görs på egen hand. Det fungerar direkt i din dators eller mobiltelefons webbläsare.

Studien är nu avslutad och resultaten analyseras. Publicerade resultat kommer senare att presenteras här på hemsidan.