Om Stöd och egenvård

Stöd och egenvård är ett projekt med syfte att utveckla och implementera en ny vårdmodell kallad Psykologisk egenvård. Målet är att göra Psykologisk egenvård tillgänglig i hela landet. Vi har vår hemvist på Centrum för Psykiatriforskning inom Region Stockholm och på Karolinska Institutet, och drivs på uppdrag av Socialdepartementet.

Vad är Psykologisk egenvård? 

Psykologisk egenvård bottnar i Kognitiv beteendeterapi (KBT) och är en ny vårdmodell som kan hjälpa fler personer att få tillgång till psykologiska interventioner i Sverige. Vårdmodellen innefattar en strukturerad vårdprocess med en klinisk bedömning och uppföljning och en monitorerad självvägledd digital intervention. Med monitorering avses att en kliniker följer patientens självskattade mående och ingriper vid behov. Den digitala interventionen har inbyggt automatiserat stöd, och patienten kan alltid be om hjälp med tekniska frågor.

Nuvarande delprojekt pågår:

  • Psykologisk egenvård för ångest och nedstämdhet
  • Psykologisk egenvård för insomni
  • Psykologisk egenvård för typ 1-diabetes
  • Psykologisk egenvård för atopiskt eksem
  • Psykologisk egenvård för förändrade alkoholvanor
  • Psykologisk egenvård för hälsoångest

För att se vilka studier som för närvarande är öppna för anmälan, vänligen se startsidan.